Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De kunstenaars besloten zich te richten op de obsessie met verzamelen, documenteren, archiveren, verwerken en interpreteren van alles wat door machines kan worden vastgelegd. Digitale data versterken de hamsterdrift van het consumentisme door een technologiesector die staat te trappelen om de noodzakelijke techniek te bieden om een dergelijke digitale vraatzucht te orkestreren en te controleren, en er uiteindelijk winst aan te ontlenen.  Hier zijn verborgen kosten aan verbonden: de ecologische impact van de cloud en de miljarden dingen die eraan vastzitten; de nieuwe vormen van arbeidsexploitatie en -organisatie bij de productie van elektronica; het beperken van opleidingen tot het in het leven roepen van legers van onkritische computertechnici; de strijd van de bewaarplaatsen van openbare kennis (zoals bibliotheken) die worden geconfronteerd met de toenemende concurrentie van winst gedreven particuliere alternatieven; en de nieuwe vormen van elitaire ontkenning en escapisme die kunnen worden aangetroffen in allerlei soorten post-humanistische Utopia’s die losgekoppeld zijn van de werkelijkheid. Terwijl hij het spel speelt, zoekt de hoofdrolspeler steeds verder en onthult hij de donkere kant van de erfenis van de zogenoemde digitale revolutie, via een speurtocht naar een zeldzaam, onuitgegeven spelprototype dat leidend zal zijn voor zijn reis binnen verschillende subculturen. Deze verhaallijn volgend lost de speler puzzels op met behulp van bibliothecarissen, particuliere verzamelaars, piraten, activisten, academici en onafhankelijke onderzoekers.

What Remains gebruikt de huidige media-archeologische trend als onderwerp en als middel. Het spel is samengesteld uit opgegraven delen en exclusief ontwikkeld voor een populaire 8-bits videogame-console van eind jaren tachtig (het Nintendo Entertainment System en de Nintendo Famicom-consoles), die beschikbaar worden gesteld in fysieke vorm, maar in het publieke domein ook als file kan worden gedownload om op emulatoren te worden ervaren. Naarmate het spel vordert, zal het veranderen in een steeds confronterender beeld van onze wereld. De waarde en het doel van de zogenoemde digitale cultuur worden ter discussie gesteld, evenals de vraag wat er van over zal blijven. 

Voetnoten

[1] Verschillende atikelen en boeken zijn geschreven in het afgelopen decennium over de opkomst van persoonlijke archieven, bijvoorbeeld: Eric Ketelaar, “Everyone an Archivist”, in Managing and Archiving Records in the Digital Era. Changing Professional Orientations, bewerkt door Niklaus Bütikofer, Hans Hofman, en Seamus Ross. (Baden: hier + jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte, 2006) en Personal Archives and a New Archival Calling: Readings, Reflections and Ruminations door Richard J. Cox (Sacramento, CA: Litwin Books, 2008).

[2] Het artikel “What remains? The way we save ourselves” door Marloes de Valk, geschreven voor de tentoonstelling What Remains, Strategies of Saving and Deleting, die georganiseerd was door ESC Medien Kunst Labor, Graz, Austria, 26 September – 27 November 2015, (bezocht januari 2017).

[3] The Skor Codex gecreëerd door La Société Anonyme, een kunstenaarscollectief bestaand uit Dušan Barok, Danny van der Kleij, Aymeric Mansoux en Marloes de Valk (bezocht januari 2017).

[4] Naked on Pluto is ontwikkeld door Dave Griffiths, Aymeric Mansoux en Marloes de Valk (bezocht januari 2017).