Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

George Oates werkt al sinds 1996 op internet en aan internetgerelateerde zaken, met name aan de voorkant van websites. Haar eerdere werk is voor deze opdracht van bijzonder belang: de ontwikkeling van internetsoftware die gebruikmaakt van de menselijke stem en de uitvinding van The Commons op Flickr, een programma dat openbare instituten als de Library of Congress, de Smithsonian - en Het Nieuwe Instituut – in staat stelt foto’s uit hun collectie te delen met de Flickr community. Oates heeft een blog waarop ze ook dingen post over de opdracht van Het Nieuwe Instituut.

‘Het digitale archief van MVRDV wordt door conservators van het Instituut gebuikt als casestudy om alle aspecten van digitale archivering en behoud van materialen te onderzoeken. De aandacht zal worden gericht op het vastleggen van de diverse verbanden tussen bestanden, documenten en mensen ten behoeve van toekomstige bewaarinspanningen, in plaats van op de traditionele selectie- en verwijderingsmethoden.’

Artikel met literatuurlijst

Het artikel van fellow Annet Dekker over Oates' project voor New Archive Interpretations. 

Interview met George Oates

Interview in het Engels door Annet Dekker

Blogpost George Oates I

Eerste blogpost, over de opdracht, field trip en eerste gedachten.

Blogpost George Oates II

Over de tweede fase van het onderzoek.