Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Erica Scourti gebruikt sociale media netwerken als ruw materiaal. Met haar project Dark Archives onderzoekt de gevolgen voor het auteurschap over en de toegang tot massale opslag en classificatie van persoonlijke data als intieme data eenmaal in handen zijn van commerciële platforms. Hiermee snijdt het project onderwerpen aan die naar voren komen als online beeldarchieven automatisch geanalyseerd en potentieel te gelde gemaakt kunnen worden.

Over Erica Scourti

'Uiteindelijk wordt in al het werk van Scourti een reeks fundamentele vragen gesteld. Hoe proberen instellingen vormen van representatie te definiëren? Hoe is ons begrip van identiteit en subjectiviteit beïnvloed door de technologie, en in het bijzonder de sociale media? Hoe zit het met onze handelingsvrijheid in een online-omgeving waar al onze gegevens worden bijgehouden en ons gedrag voortdurend wordt gemanipuleerd?' Interview in december 2014, Art Monthly.

Interview

Interview van Annet Dekker met Erica Scourti (alleen Engels)

Dark Archives

Met haar project Dark Archives vraagt Erica Scourti aandacht voor het automatisch uitbesteden en organiseren van persoonlijke data en de gevolgen hiervan voor het huidige online genetwerkte geheugen. Gedurende de tentoonstellingsperiode van het Tijdelijk Modemuseum presenteert Scourti haar persoonlijke online archief van de laatste vijftien jaar.